งานป้องกันเทศบาลตำบลศรีตึกนำกช่วยเหลือจับสัตว์เลื้อยคลานในบ้านเรือนพี่น้องประชาชนภา

Spread the love

งานป้องกันเทศบาลตำบลศรีตึกนำโดยพ.อ.อ.คณาวุฒิ ชัยโต เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมเจ้าหน้าที่ ออกช่วยเหลือจับสัตว์เลื้อยคลานในบ้านเรือนพี่น้องประชาชนภายในเขตเทศบาล เพื่อความปลอดภัย ของประชาชนและจับสัตว์เลื้อยคลานประเภทงูปล่อยคืนสู่ธรรมชาติในลำดับต่อไป

You may also like...