งานป้องและบรรเทาสาธารณภัยออกฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าให้แก่พี่น้องประชาชนภายในเขตเทศบาลตำบลศรีสตึก

Spread the love

งานป้องและบรรเทาสาธารณภัยนำโดย พ.อ.อ.คณาวุฒิ ชัยโต และนายจิรวัฒน์ ภูเขาหลัก นำทีมงานออกสนับสนุนร่วมกับกองสาธารณสุข ออกฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าให้แก่พี่น้องประชาชนภายในเขตเทศบาลตำบลศรีสตึก เพื่อป้องกันภัยจากสัตว์เลี้ยงตามฤดูกาล ตามนโยบาย จ.ส.ต.พงษ์ศักดิ์ โพธิ์ศรี นายกเทศมนตรีตำบลศรีสตึกครับ

You may also like...