งานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัยออกระงับเหตุควบคุมเพลิง

Spread the love

งานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัยได้รับการร้องขอสนับสนุนจากพี่น้องประชาชน มีไฟลามทุ่งทำพืชผลเกษตรเสียหายเป็นวงกว้าง จ.ส.ต.พงษ์ศักดิ์ โพธิ์ศรีนายกเทศมนตรีตำบลสตึกจึงสั่งการให้งานป้องกันนำรถน้ำเอนกประสงค์ออกระงับเหตุจนสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ในวงจำกัด บริเวณหมู่ 14 บ้านหนองเกาะ

You may also like...