ตราสัญลักษณ์

Spread the love

ดวงตราสัญลักษณ์ประจำเทศบาลตำบลศรีสตึก เป็นตรา “เรือ” แสดงถึงประเพณีการแข่งขันเรือยาว