การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ อปท. (ITA)

Spread the love

ข้อมูลพื้นฐาน
01 : โครงสร้างองค์กร
02 : ข้อมูลผู้บริหาร
03 : ภารกิจและอำนาจหน้าที่
04 : แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
05 : ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
06 : กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
07 : ข่าวประชาสัมพันธ์ การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
08 : Q&A (ถาม-ตอบ)
09 : Social Network

การบริหารงาน
010 : แผนดำเนินงานประจำปี
011 : รายงานการกำกับติดตามดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
012 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
013 : คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
014 : คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
015 : ข้อมูลเชิงสถิติของการให้บริการ
016 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
017 : E-Service

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
018 : แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
019 : รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
020 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
021 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
022 : ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
023 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
024 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
025 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
026 : การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
027 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
028 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การส่งเสริมความโปร่งใส
029 : แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
030 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
031 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
032 : ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
033 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
034 : เจตจำนงของผู้บริหาร
035 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
036 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
037 : การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
038 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
039 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
040 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
041 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
042 : มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
043 : การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคูณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

You may also like...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *