งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลศรีสตึกออกอบรมและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ ณ สนามบินบุรีรัมย์

Spread the love

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลศรีสตึกนำโดย พ.อ.อ.คณาวุฒิ ชัยโต เจ้าพนักงานป้องกันฯและนายจิรวัฒน์ ภูเขาหลัก ได้รับคำสั่ง จาก จ.ส.ต.พงษ์ศักดิ์ โพธิ์ศรี นายกเทศมนตรีตำบลศรีสตึก นำรถดับเพลิง2 คัน พร้อมเจ้าหน้าที่ ออกอบรมและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ ณ สนามบินบุรีรัมย์ วันที่ 21-29 ก.ค. 2566 สร้างความชำนาญและการประสานงาน ต่อเจ้าหน้าที่ระหว่างองค์กรและหน่วยงานอย่างถูกวิธีตามลำดับขั้นตอนต่อไปในอนาคต

You may also like...