ประกาศเทศบาลตำบลศรีสตึก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงน้ำตาลเชื่อมสนามบิน บร.ถ.๑๖๑๐-๐๑๑

Spread the love

You may also like...