คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

Spread the love
 1. การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
 2. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
 3. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
 4. การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
 5. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
 6. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 7. การรับชำระภาษีป้าย
 8. การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 9. การแจ้งขุดดิน
 10. การแจ้งถมดิน
 11. การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร
 12. การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21
 13. การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33
 14. การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22
 15. การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
 16. การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
 17. การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
 18. การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร

You may also like...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *