รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)

Spread the love