งานป้องกันเทศบาลตำบลศรีสตึกนำทีมงานออกให้ความรู้วิทยากรด้านอัคคีภัยการวางแผนการเผชิญเหตุ

Spread the love

งานป้องกันเทศบาลตำบลศรีสตึกได้รับมอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรี จ.ส.ต.พงษ์ศักดิ์โพธิ์ศรี นำทีมงานออกให้ความรู้วิทยากรด้านอัคคีภัยการวางแผนการเผชิญเหตุ นำโดย พ.อ.อ.คณาวุฒิ ชัยโต วิทยากรหลัก และ นายจิรวัฒน์ ภูเขาหลัก เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ โรงพยาบาลสตึก ร่วมกับหน่วยงานข้างเคียงสร้างมาตรฐานและยกระดับการช่วยเหลือการเผชิญเหตุอย่างต่อเนื่องในอนาคต

You may also like...