งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลศรีสตึกร่วมซักซ้อมแผนเผชิญเหตุเสมือนจริง ร่วม

Spread the love

ตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา จ.ส.ต.พงษ์ศักดิ์ โพธิ์ศรี นายกเทศมนตรีตำบลศรีสตึก สั่งการให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลศรีสตึกร่วมซักซ้อมแผนเผชิญเหตุเสมือนจริง ร่วมหน่วยงานสนามบินบุรีรัมย์,มูลนิธิสว่างจรรยาธรรมบุรีรัมย์

You may also like...