รมว.มหาดไทยมอบนโยบาย 10 ด้าน ขอผู้ว่าฯ “ทันโลก ทันสมัย ทันท่วงที”

Spread the love

You may also like...