งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมเจ้าหน้าที่ออกสนับสนุนบำเพ็ญประโยชน์ตัดแต่งกิ่งไม้ที่กีดขวางทางสัญจร

Spread the love

ตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาท่านนายกเทศมนตรีตำบลศรีสตึก จ.ส.ต.พงษ์ศักดิ์ โพธิ์ศรี นายกเทศมนตรีได้มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมเจ้าหน้าที่ออกสนับสนุนบำเพ็ญประโยชน์ตัดแต่งกิ่งไม้ที่กีดขวางทางสัญจร ของพี่น้องประชาชน และ บุตรหลานที่ใช้ในการสัญจรไปโรงเรียน ณ หมู่ 12 บ้านหนองเกาะ เรางานป้องกันพร้อมสนับสนุนพี่น้องประชาชนอยู่เสมอ

You may also like...