ประกาศเทศบาลตำบลศรีสตึก เรื่อง การรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำเทศบาลตำบลศรีสตึก ตำแหน่ง กรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำเทศบาลตำบลศรีสตึก (ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่นขึ้นไป)

Spread the love

You may also like...