พิธีอ่านใบตราตั้งเจ้าคณะตำบลนิคมพระอธิการพงษ์พันธ์ ปภัสสโรเจ้าอาวาสวัดสุพัฒนารามหนองเกาะ

Spread the love

วันที่ 7 สิงหาคม 2566 เวลา 07.00 น งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลศรีสตึก นำโดย จ.ส.ต.พงษ์ศักดิ์ โพธิ์ศรี นายกเทศมนตรีตำบลศรีสตึก ร่วมพิธีอ่านใบตราตั้งเจ้าคณะตำบลนิคม พระอธิการพงษ์พันธ์ ปภัสสโร เจ้าอาวาสวัดสุพัฒนารามหนองเกาะ เพื่อบำรุงประเพณีอันดีงามของชาวศรีสตึกและพนักงานเทศบาล เกิดความสามัคคีในอนาคต ต่อไปยิ่งขึ้น

You may also like...