เทศบาลตำบลศรีสตึกร่วมกับกองการศึกษา ออกรณรงค์และให้ความรู้แก่ผู้ปกครองสวมหมวกนิรภัยให้กับบุตรหลานในระหว่างเดินทางมายังศูนย์เด็กเล็ก

Spread the love

ด้วยความห่วงใยจากท่านนายก เทศมนตรีตำบลสตึก ท่านจ.ส.ต.พงษ์ศักดิ์ โพธิ์ศรี เป็นห่วงความปลอดภัยของบุตรหลาน สั่งการให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลศรีสตึกร่วมกับกองการศึกษา ออกรณรงค์และให้ความรู้แก่ผู้ปกครองสวมหมวกนิรภัยให้กับบุตรหลานในระหว่างเดินทางมายังศูนย์เด็กเล็กเพื่อลดอันตรายจากอุบัติเหตุ และออกให้ความรู้ด้านอัคคีภัยแก่คุณครูประจำศูนย์เด็กเล็กทุกคน #เทศบาลตำบลศรีสตึกห่วงใยพี่น้องประชาชนเสมอ

You may also like...