ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

ประกาศเทศบาลตำบลศรีสตึก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางปั่น แช่มรัมย์ เชื่อมสวนเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 15 ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลตำบลศรีสตึก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรัับปรุงผิวจราจรหินคลุกสายกุดน้ำใส เชื่อมเทศบาลตำบลศรีสตึก ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง