ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฏหมาย

Spread the love

ประกาศเทศบาลตำบลศรีสตึก เรื่อง ช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ    หรือไม่ชอบด้วยกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลศรีสตึก

                    ตามที่เทศบาลตำบลศรีสตึกได้รับแจ้งจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 เรื่อง มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเสนอ และมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยรับมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะไปพิจารณาดำเนินการ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดำเนินการและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะในมาตรการเร่งด่วน โดยใช้มาตรการทางการบริหาร และจัดให้มีช่องทางสำหรับแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย  นั้น

                    ดังนั้น เพื่อให้ดำเนินการในเรื่องดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เทศบาลตำบลศรีสตึกจึงประกาศกำหนดช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลศรีสตึก เพื่อให้ประชาชนแจ้งเบาะแส โดยมีช่องทางต่างๆ ดังนี้

                   1. แจ้งเบาะแสด้วยตนเอง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลศรีสตึก ตำบลสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 31150 (ติดต่องานนิติการ)                   
                    2. แจ้งเบาะแสผ่านทางโทรศัพท์หมายเลข 044-680288 ต่อ งานนิติการ                   
                    3. แจ้งเบาะแสผ่านทางไปรษณีย์ สำนักงานเทศบาลตำบลศรีสตึก ตำบลสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 31150                                        
                    4. แจ้งเบาะแสผ่านตู้แสดงความคิดเห็น ณ สำนักงานเทศบาลตำบลศรีสตึก ตำบลสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
                    5. แจ้งเบาะแสผ่านทางเว็บไซต์ แจ้งเบาะแส
                    ทั้งนี้ ข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส จะถูกเก็บไว้เป็นความลับ ซึ่งจะได้รับการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเท่านั้น

                    จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

You may also like...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *